El capità, cançó tradicional


Continguts
Educar la veu en el cant
Memoritzar la lletra i la melodia
Interpretar la gestualitat associada a la lletra

Proposta de treball:

Amb aquesta cançó, anirem fent la gestualitat que acompanya a la lletra. Posem els cercles a terra i fem que cada nen es posi dins d’un cercle.
Comença la cançó:
Tararí, tararà, toca, toca la trompeta - Imitem la trompeta.
Tararí, tararà, ara surt el capità! - Els nens surten del cercle.
Duu una gorra amb una estrella - Es toquen el cap
Té una espasa de deu pams - Fem pams amb les mans
també porta una escopeta - Marxa sense desplaçament portant una escopeta
i cavalca el seu cavall - Amb el cavall tornen a entrar en el cercle
Tararí, tararà, toca, toca la trompeta -  Imitem la trompeta.
Tararí, tararà, ara surt el capità! - Els nens surten del cercle.

Podem assignar una frase a cada nen: tots els nens estan dins del seu cercle. Fan tots junts la tornada i després un per un van fent la gestualitat, cadascun un vers.