El ball del rotlletó

El ball del rotlletó és una dansa molt antiga que s'associa a les celebracions per les primeres fornades de pa novell.

Lletra:

El ballet del rotlletó, 
de punteta de punteta, 
el ballet del rotlletó,  
de punteta i de taló. 
Si mireu el vent d'on ve, 
veureu el pomer com dansa, 
si mireu el vent d'on ve,  
veureu com dansa el pomer.


Nou pometes hi ha al pomer 
la primera, la primera, 
nou pometes hi ha al pomer 
la primera se´n caigué. 
Qui no vulgui ballar bé 
vagi fora, vagi fora,  
qui no vulgui ballar bé
vagi fora o al carrer.

Vídeo
Font:
Informació extreta del Costumari Català de Joan Amades i del Sac de Danses)
http://www.xtec.cat/~ltorres3/projecte/d5/rotlleto/rotlle.html