Les campanes de Salom

Educació auditiva 
Sessió 1 i 2 
Bim bom
Introduirem les notes Do i Sol. L’educador cantarà el nom dels alumnes un per un, amb entonació de Sol o Do. Cada alumne quan escolti el seu nom haurà de posar-se en un cercle vermell o blau. (vermell=Do//blau=Sol). 
Cantarem les notes Do i Sol per habituar-nos a l’entonació. L’educador cantarà el Do i els nens el Sol i viceversa, amb acompanyament harmònic per reforçar el sentit tonal. 
Posem els nens per parelles, asseguts a terra de manera que tinguin els peus encarats i les mans agafades amb els braços estesos. Els nens han d’estirar alternativament cap a ells seguint la pulsació de la música de manera que es balancegen amb la pulsació. 
L’educador toca la cançó al piano i la canta mentre els nens es van balancejant. 


Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 1
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 2
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 3