Signes Kodaly


Educació vocal 
Sessió 1 i 2 
Posem els cercles a terra amb les 8 notes de l’escala, de Do a Do. Cada nen se situa al costat d’un cercle. Si hi ha més de 8 nens, doblem un nen a banda i banda del cercle, si hi ha menys fem l’escala ns on arribi. 
El professor canta i toca l’escala dient el nom de les notes primer i després, sense nom de notes, dient 1,2,3,4... (utilitzant el solfeig relatiu que es basa en els graus de l’escala i no en el nom de les notes). A cada nota el nen entra dins del cercle que correspon a la seva nota. En l’escala descendent els nens van sortint del cercle a mesura que sona la seva nota. Repetim a diferents tempos i en diferents tessitures. 
Si veiem que ho fan amb facilitat, podem mirar de saltar-nos alguna nota, aviam si reaccionen auditivament els nens que tenen aquella nota assignada. 

Mentre cantem fem servir els signes Kodaly perquè els nens s’hi vagin familiaritzant. 
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 1
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 2
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 3

Vídeo