Ritmes amb pilotes

Entrenament rítmic i motriu 
Sessió 1 i 2 
Seiem en rotllana, amb prou espai per a moure els braços, però prou a prop per arribar al nen del costat. 
L’educador explica l’exercici: cada nen passarà la pilota al del seu costat de manera rítmica seguint la pulsació. 
El primer cop ho fa l’educador i fa el gest de passar la pilota a cada nen, sense donar-li. Després donem la pilota al nen de la nostra dreta i anem picant la pulsació i dient el nom dels nens. 

Expliquem que la pilota no s’ha de tirar, s’ha de donar a les mans del company de la dreta el qual ha d’estar preparat per agafar-la. 
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 1