MOZART: Wiener Sonatinen nº 1 Minuet - Flauta a 3 Nivell 2

Mozart va composar les 6 Sonatines vieneses per a piano, entre els anys 1783 i 1785, a partir d'una obra anterior anomenada Divertimenti per a instruments de vent.
La Sonatina núm. 1 està en Do major i consta de cinc moviments:
  • Allegro brillant
  • Minuet
  • Adagio
  • Allegro