J. S. Bach: Sonata BWV 1033 (Do major)
El manuscrit d'aquesta sonata no és de Johan Sebastian Bach, sinó del seu fill Carl Philip Emmanuel Bach. Això ha fet que els estudiosos de l'obra de Bach es qüestionin si és una obra original, o simplement atribuïda a Johan Sebastian per qüestions de prestigi.

J. S. Bach: Sonata BWV 1034 (mi menor)


J. S. Bach: Sonata BWV 1030 (si menor)
La Sonata BWV 1030 és l'unica de les seves sonates per a flauta que prové d'un manuscrit escrit pel mateix Bach el 1735. En aquest manuscrit es troba també la part del clave en Sol menor, això fa pensar que l'obra es basa en alguna obra anterior i que Bach va utilitzar aquest material per escriure la sonata per a flauta. Aquesta manera de compondre és un procediment habitual en Bach.