Música menuda

Música menuda 1

Cèlia González

Musical training Publicacions




Música menuda 2

Cèlia González

Musical training Publicacions

Música menuda 3 

Cèlia González

Musical training Publicacions






Música menuda és una col·leció de llibres destinats a la iniciació musical dels més menuts. En aquests llibres l’educador trobarà tot el necessari per a impartir les classes de sensibilització musical durant tot un curs escolar.


Els llibres estan organitzats en 5 unitats didàctiques: 

  • Primer trimestre: 2 unitats
  • Segon trimestre: 2 unitats 
  • Tercer trimestre: 1 unitat 


Cada unitat didàctica consta d’entre 6 i 8 fitxes d’activitat amb una triple orientació: 

  • Servir de suport a l’activitat de l’alumne a la classe. 
  • Donar a l’educador totes les pautes necessàries per a treballar les activitats a classe
  • Facilitar a les famílies informació del que es fa a l’aula i poder d’aquesta manera, recordar a casa el que el nen ja ha treballat a l’aula. 


A cada unitat trobareu fitxes per a treballar la consciència corporal, la cançó, el moviment, el ritme, la dansa, l’audició, l’expressió corporal i el llenguatge musical. 

A la banda de davant de la fitxa teniu el material destinat a l’alumne, amb il·lustracions que els alumnes poden acolorir i amb les partitures que complementen l’activitat.

A la banda de darrere de la fitxa teniu el material destinat a l’educador i a les famílies, amb indicacions per a realitzar l’activitat i els objectius a assolir. També s’indiquen els recursos materials i els àudios que acompanyen l’activitat.


Hem optat per no incloure un CD amb els àudios, però si que us facilitem dues playlist on podeu usar-los de manera gratuita:

Playlist Spotify: Música menuda

Playlist Soundcloud: Música menuda 


També podeu trobar més recursos al nostre blog de pedagogia musical.


La programació de continguts i activitats són el resultat de la nostra experiència amb nens de 0 a 8 anys i del treball conjunt del nostre equip de professors. 



Característiques tècniques

Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal

Enquadernació: Revista grapada

Nombre de pàgines: 64

Editor: Musical Training Publicacions

Il·lustradora: Cèlia González

Disseny i maquetació: Marcel Frigola