Jocs musicals

Caça les notes

Atrapa notes en clau de Sol i de Fa

Test de velocitat


Signes Kodaly

Joc del silenci (Montessori)

Eco juegos: Clave de Sol