Instrument training

Cèlia gonzález
Musical training Publicacions
Guitarra Training 1
Cèlia gonzález
Musical training Publicacions
Cèlia gonzález
Musical training Publicacions
Flauta training 2
Cèlia gonzález
Musical training Publicacions
Guitarra training 2
Cèlia gonzález
Musical training Publicacions
Piano training 2
Cèlia gonzález
Musical training PublicacionsInstrument Training és una col·lecció de llibres per a l’aprenentatge de l’instrument i el llenguatge musical de manera conjunta. 


Té com a novetat respecte a altres mètodes d’instrument, la simultaneïtat d’aprenentatges en tots els instruments. 


A cada llibre, sigui de flauta, piano o guitarra, trobareu els mateixos exercicis, les mateixes cançons i les mateixes peces. Això permet que els alumnes del mateix curs d’instrument puguin compartir aprenentatges i facilita poder fer classes conjuntes. 


Com a mètode d’instrument està pensat per a la classe de grup, però es pot utilitzar també per a la classe individual. A banda de les habilitats pròpies de l’instrument, es treballen: la interpretació de memòria, la lectura a vista, el transport i la improvisació, amb exercicis orientats a l’adquisició d’aquestes capacitats a cada unitat.


Pel que fa al llenguatge musical, es treballa la cançó, el ritme, l’harmonia i la composició. Si es desitja aprofundir en aquest treball, recomanem ampliar-lo amb els llibres de fitxes de llenguatge musical “La solfa” d’aquesta mateixa editorial. 


Característiques tècniques

Mides: 29,7 x 21 cm, horizontal

Enquadernació: Revista grapada

Nombre de pàgines: 36

Editor: Musical training Publicacions

Disseny i maquetació: Marcel Frigola