BACH, C. Ph. E.: Sonata per a flauta en re Major Wq83


Carl Philipp Emanuel Bach
 (Weimar8 de març de 1714 – Hamburg14 de desembre de 1788) va ser un compositor alemany, el segon d'onze fills de Johann Sebastian Bach i Maria Bàrbara Bach. La seva producció s'inclou en l'estil galant i l'estil sensible, i parcialment també en el Classicisme, del que és considerat un dels precursors.

Al llarg de la segona meitat del segle xviii, la reputació de C.P.E. Bach va ser molt gran. Mozart, que també tenia una estreta relació amb Johann Christian Bach, va dir de Carl Philipp, "Ell és el pare, nosaltres els fills." La millor part de l'educació de Haydn va consistir en l'estudi de l'obra de C.P.E. Bach. Beethoven va expressar pel seu geni la més cordial admiració i estima. Va atènyer aquesta consideració amb les sonates per a clavicèmbal, que van marcar època en l'evolució de les formes musicals. Amb un estil lúcid i una expressió tendra i delicada, són encara més notables per la llibertat i varietat del seu disseny estructural; trenquen amb la rigidesa de l'escola italiana, i van més enllà del que els compositors de l'escola vienesa havien assolit.

La seva obra més coneguda per a flauta és el Concert en remenor Wq22, obra que va compondre mentre era al servei de Frederic el Gran. Carl Philipp va compondre cinc concerts per a flauta per a ser incorporats al repertori del rei, qui a més de compositor era un flautista d'un cert talent.

La Sonata (Wq.83, 151) (H.505, 575) tot i que va ser composta l'any 1747, no va ser publicada en vida del compositor. N'existeixen dues versions: Sonata per a teclat i flauta o trio-sonata amb violí.

Versió amb flauta i piano

Versió a trio oboè, flauta i clave

 

 Versió per a flauta i orgue:

https://bis.se/composer/bach-carl-philipp-emanuel/cpe-bach-complete-sonatas-for-flute-and-obligato-keyboard-instru


Catalogació

Carl Philipp Emanuel Bach va publicar moltes obres en vida, sobretot música instrumental de cambra. La datació d'aquestes obres instrumentals és segura perquè el mateix C.P.E. Bach va fer un catàleg de les seves obres on apareix la data de cadascuna d'elles, així com el lloc de composició i el incipit musical. Aquest catàleg va ser publicat poc després de la seva mort: Verzeichnis donis musikalischen Nachlasses donis verstorbenen Capellmeisters Carl Philipp Emanuel Bach (Hamburg: G.F. Schniebes, 1790). 
Hi ha 2 catalogacions vigents de les seves obres: un catàleg temàtic (Wq) d'A. Wotquenne en Thematisches Verzeichnis der Werke von Carl Philipp Emanuel Bach (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1905, amb addicions en 1958) i un catàleg més complet (H) de E. E. Helm en Thematic catalogui of the works of Carl Philipp Emanuel Bach (New Haven: Yale University Press, 1989). 

Font:

https://historiadelamusica.net/bach-c-p-e