Music of India for western flutist (John Wubbenhorst)


Aquest és un curs de John Wubbenhorst per aprendre els aspectes bàsics de la música Índia i començar a treballar amb els ragas, aplicat a la la flauta travessera.

La música Índia es basa en el raga, el bordó i el tindal.

El raga és semblant al que nosaltres entenem per escala, tot i que no representa una tonalitat (no hi ha harmonia). El raga es basa en la tònica del bordó pentatònic i té un comportament diferent si l'escala és ascendent o descendent.

Per a conèixer un raga cal saber com es comporta de manera ascendent o descendent i quines són les seves notes característiques, ja que diferents ragas poden tenir les mateixes notes.

La part melòdica la constitueix el raga, mentre que la part rítmica la constitueix el tindal, interpretat per la tabla. 

Pel que fa a la melodia, s'utilitza el to, el semito, quart de to i microtò, variacions fàcils d'aconseguir amb el bansuri (flauta índia) per mitjà de l'obturació o obertura dels forats. També cal tenir en compte que es tendeix a que tot sigui rodó, evitant per exemple l'ús de l'sttacato.

La nota bordó (drone) s'anomena sa i pot ser qualsevol nota. Per practicar és de molta utilitat l'app. Tablapro.

Una peça comença amb l'Alap, una introducció o invocació del raga. L'Alap és tot un art i pot ser més aviat curt (rupa alap) o aribar a les dues hores. L'art consisteix en mantenir el misteri de quin és el raga que anem a utilitzar. Es pot començar només amb dues o tres notes que són comuns a molts ragas i anar desvetllant a poc a poc la seva naturalesa.

De vegades ens pot interessar el contrari, desvetllar ràpidament quin raga anem a interpretar (aucharaalap) i en un parell de minuts ja sabem quin és.

Explorant el raga yaman

Per començar amb la flauta travessera és molt adient el raga Yaman, ja que té com a bordó la nota sol i això ens permet explorar la part greu de la flauta.

Tot i que utilitza les notes de l'escala de Sol lídia:

SOL LA SI DO# RE MI FA# SOL

No ho fa amb la jerarquia a la que estem habituats. 

L'escala ascendent:

FA# (SOL) LA SI DO# (RE) MI FA#

L'escala descendent:

FA# MI RE DO# SI LA SOL

Les notes FA# LA SI són l'aroma del raga yaman.

Ara que ja tenim el raga, ens falta la base rítmica i començarem amb un dels tindals més habituals a la música Índia, el tindal de sis temps.

Aquí hi ha unes frases per anar provant, en un cicle de sis temps:

FA# LA SI DO# RE DO# SI LA

DO# RE MI FA# SOL FA# MI RE

DO# MI FA# LA SI LA SOL FA# MI RE DO# SI LA SOL FA# LA

Els noms de les notes no en la música índia són diferents als nostres i per aprendre, utilitzen molt el cant recitat de notes, per això és bo aprendre la seva nomenclatura:

FA# MI RE DO# SI LA SOL

ni da pa ma ga re sa

Música per escoltar

 

   

   

 

 

   

Font:

Music of India for western flutist (John Wubbenhorst)

The raga guide, a journey of 74 hindustani ragas